Objavte vyhlásené stavby Dušana Jurkoviča v Luhačoviciach.

25. 6. 2018 -

Dušan Samo (Samuel) Jurkovič bol slovenský architekt, návrhár nábytku a etnograf. Bol výrazným predstaviteľom secesnej architektúry a vytvoril velmi osobitý štýl, výrazně ovplyvněný ľudovou architektúrou. Jeho rukopis je výrazný v našom kúpeľnom meste Luhačovice.

Hotel VILA VALAŠKA je národnou kultúrnou pamiatkou v Luhačoviciach
Hotel VILA VALAŠKA je národnou kultúrnou pamiatkou v Luhačoviciach

VzŤah k ľudovej architektúre

Korene Jurkovičovho smerovania k práci s ľudovými formami môžeme hľadať už v rodinnom zázemí, otec patril k známym slovenským vlastencom, matka byla znalkyňou ľudového umenia. Po štúdiu na nižšom gymnáziu v Šoproni odišiel do Viedne, kde v rokoch 1884–1889 študoval na Štátnej priemyslovej škole, v ktorej čele stál v tej dobe Camillo Sitte. Počas krátkej praxe v ateliéri architekta Bulla v Martine ho zaujali práce ľudových tesárov. Šesť rokov pracoval v ateliéri architekta Michala Urbánka vo Vsetíne. S jeho čiastočnou pomocou realizoval stavby pre Národopisnú výstavu vo Vsetíne a Národopisnú výstavu českoslovanskou v Prahe v roku 1895. Ocenenie práce mu přinieslo zákazku na stavbu súboru výletných ubytovien Pustevny na Radhošti (1897–1899). V tomto období sa intenzívne zaoberal drevenou zrubovou architektúrou Valašska. Vďaka tomu začal byť známym a prišli prvé zákazky na turistické stavby vo volnej krajine (Rozhľadňa na vrchu Brňov (1896)), stavby na Pustevnách (Maměnka, Libušín, zvonica, orientačné tabule, telocvičňa Sokola). Po realizácii týchto, na svoju dobu neobvyklých stavieb, začína byt nazývaný básnikom dreva, získal nové objednávky, kvôli ktorým odchádza v roku1899 do Brna, kde zapadol do tamojšieho umeleckého prostredia a naviazal kontakty s predstaviteľmi národnostne orientovanej kultúry.

Zamiloval si Luhačovice

Projektovaním jednotlivých stavieb, ale i celkovým urbanistickým riešením kúpeľov Luhačovice sa Dušan Jurkovič zaoberal v rokoch 1902-1914. V roku 1902 uskutočnil adaptáciu dvoch budov, ktoré spojil do celku Janovho domu (dnes Dům Dušana Jurkoviče), kde dokázal zkombinovať rôznorodé materiály, napríklad starodávné sušené hlinené tehly a moderné betónové piliere. Tiež pri ďalšej úprave budovy vodoliečby, dokázal využíť existujúce  kamenné prízemie a poschodie zo sušených tehál. Z roku 1902 pochádza i jeho adaptácia bývalého kuchyňského domu na obytnú vilku nazvanú Chaloupka. V roku 1903 postavil novostavby vily Jestřabí a lázeňské restaurace (dnesuž nezachované). V blízkosti budovy vodoliečby postavil komplex kúpaliska sovstupnou budovou a šatňovými kabínkami po stranách bazénu. Z tohoto roku pochádza i drobná drevená stavba hudobného pavilónu a nerealizovaný projekt kaviarne Adolfa Polenka. V Luhačoviciach v rokoch 1907-1914 neustále predkládal svoje návrhy (liečebný dom, čitáreň, kolonáda, prestavba Slováckej búdy), ale pre svoje smelé projekty už nenašiel realizátorov. Jedinečné prírodné prostredie Luhačovíc inšpirovalo architekta Dušana Jurkoviča k vytvoreniu úplne unikátneho súboru stavieb v štýle ľudovej secesie. V rokoch 1902–1914 tu  zásadne ovplyvnil vzhľad jednotlivých budov i celý urbanismus luhačovických kúpeľov. Z najvýznamnějších stavieb vyberáme: Jurkovičův dům, Chaloupka, Jestřábí, Hudební pavilon, Vodoléčebný ústav, Sluneční lázně, Vila Vlastimila, Slovácká búda, Mlékárna, původný drevený Inhalační pavilon a pochopiteľne Vila Valaška.

(zdroj: www.luhacovice.cz)

Skvostom stavieb je Vila Valaška v Luhačoviciach

Kultúrna pamiatka Vila Valaška bola postavená v roku 1907 podľa projektu významného architekta Dušana Jurkoviča a radí sa medzi nejvýznamnejšie stavby kúpeľného mesta Luhačovice. Prvky architekta Jurkoviča tu vidíte na každom kroku. Moderný biely nábytok nádherne kontrastuje s jasne modrou farbou na oknách či červenou na stenách. Luxury Spa & Wellness hotel Vila Valaška ponúka luxusné ubytovanie v 9 apartmánoch a individuálny prístup pre nejnáročnejších kúpeľných hosťov. Luxury Spa & Wellness Vila Valaška je prepojený s Kúpeľným hotelom Vila Antoaneta a ponúka komplexnéslužby pod jednou strechou.

Prohlédně si fotogalerii Vily Valašky: