Naša spoločnosť ROYAL SPA sa zaradila medzi nejvýznamnejšie české firmy

28. 4. 2017 -

Naša kúpeľná spoločnosť ROYAL SPA sa zaradila medzi Českých 100 najlepších v oborovej kategórii Cestovný ruch a hotelníctvo. Veľmi si tohoto ocenenia vážime a veríme, že hostia budú z našich kúpeľných hotelov odchádzať plní elánu a novej vitality.

Získali jsme ocenenie Czech 100 best
Získali jsme ocenenie Czech 100 best

Súťaž pre české firmy a osobnosti poriada Panevropská spoločnosť pre kultúru, vzdělávanie a vedecko-technickú spoluprácu Comenius. Cielom súťaže „ČESKÝCH 100 NAJLEPŠÍCH” je v celonárodnom merítku nájsť, vybrať, zviditelniť a verejne slávnostným spôsobom oceniť české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či spoločnosti z čo nejširšieho spektra ekonomických aktivít, ktoré dosahují vynikajúce, mimoriadné alebo pozitívne pozoruhodné výsledky.

Systém vyhodnotenia a stanovenia poradia „ČESKÝCH 100 NAJLEPŠÍCH” v maximálnej miere využíva konkrétnepoznatky širokého okruhu vybraných odborníkov. Je nám veľkou cťou, že medzi české najvýznamnejšie spoločnosti se zaradila práve i naša kúpeľná skupina ROYAL SPA.