Požadavek lázní na spravedlivé rozdělení úhrad zůstal nevyslyšen

23. 10. 2017 -

Ministerstvo zdravotnictví v rukou ředitele největší nemocnice dál protěžuje nemocnice, prohlubuje neospravedlnitelné rozdíly v úhradách zdravotní péče a definitivně tak rezignuje na spravedlivý systém DRG.

Logo ROYAL SPA
Logo ROYAL SPA

Rozdílnou úhradu za péči o stejného pacienta se stejnou diagnózou už totiž nedostávají jen nemocnice. I uvnitř skupiny následné lůžkové péče dochází k další diskriminaci. Odborným léčebným ústavům úhrada na den vzroste o dalších 7% a už tak vyšší cena se ještě víc vzdálí ceně, za kterou o stejného pacienta pečují lázně pro dospělé.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ DĚLÁ NA SOUKROMÉ PROVOZOVATELE DLOUHÝ NOS

Zdravotníci naivně uvěřili prohlášení vlády o růstu jejich příjmů o 10% a nenapadlo je, že opatření bude selektivní. Je jednoznačné, že si touto vyhláškou ministerstvo posílá malou domů, aby usnadnilo život svému a krajskému zdravotnictví, ale na soukromé provozovatele dělá dlouhý nos. Vzkazuje jim, potřebujeme vaše zaměstnance, pomozte si sami. Není to ale v rozporu s politikou končící vlády, která nezřízenou preferencí státních zaměstnanců a přebujelého aparátu úředníků vysílá stejný vzkaz celé soukromé sféře.

ZHORŠENÍ DOSTUPNOSTI LÁZEŇSKÉ PÉČE

Jsme přesvědčení, že tento krok státu povede k dalšímu zhoršení dostupnosti lázeňské péče. Pokud nemá lázeňská léčebně rehabilitační péče skončit úhradou z kapsy pacienta, je jedinou šancí revize úhradové vyhlášky novou vládou vzešlou z voleb. Nedojde-li ke změně vyhlášky, situaci by mohl pomoci postoj zdravotních pojišťoven. Stále jsou to totiž ony, kdo má zajistit péči svým pojištěncům a pokud je překážkou cena, tak by měly nabídnou takovou, za kterou je reálné péči zajistit i v době raketového růstu mezd.